Проф. Румен Георгиев

За инициативните и предприемчивите – видео галерия

Вижте ексклузивни кадри от предаването „За инициативните и предприемчивите“, предоставени ни от Нери Терзиева в нейния youtube канал. Споделям тези кадри в моя сайт за Ваше удобство по препоръка на читателя Николай Савов. Считам, че студентите и читателите днес е полезно да знаят как, в контекста на назрявящите политически промени през 1988 – 1990 г., Банката за […]

Оставете коментар Прочетете още →

Суперактуално: Какъв механизъм е нужен, за да не изоставаме в стратегическите иновации?

Проф. д-р ик. н.  Румен Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“: Стопански Факултет, Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ) Стратегическите иновации на компаниите са анализирани системно от гледна точка на създаването и разпределението на стойност (ценност), различна от другите стойности на пазара, а ключовите компетентности – като „особени възли“ от навици и технологии, без които е невъзможно […]

Оставете коментар Прочетете още →

Студия – опит за „творчески отчет“ на база шест годишна експертна дейност в Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА)

Стратегията за развитие на висшето образование: европейски изисквания, метрики, проблеми Проф. Румен Георгиев, Гл.ас. Милен Велушев Резюме Понастоящем темата за необходима промяна в системата на висшето образование в България все по-често се поява в обществените дискусии. Затова днес, по-малко от две години до края на срока на стратегията за развитие на висшето образование в Р. […]

Оставете коментар Прочетете още →

Ново критично изследване: Студия „Иновационната стратегия и конкурентните позиции на българската икономика“

Днес повече отвсякога се налага, България да намери своето място в икономическата структура на Европейския съюз. Предвид желанието за интензифициране на икономическия растеж, Съюзът поставя пред членовете си задачата да открият онези предимства, които ще им позволят да се специализират в производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. Тази специализация ще фокусира усилията […]

1 Коментар Прочетете още →

Анотация на книгата „Конкуренция и фирмена ефективност” за изучаващите дисциплината студенти и докторанти

Актуалност В съвременната информационна епоха при конкуренцията между фирмите се очертават нови реалности. Нараства нейната динамичност и многомерност, което се дължи на повишеното значение на интелектуалните и информационни ресурси за развитие на бизнеса. Многомерността на конкуренцията става една от основните характеристики на Четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0), пряко свързана с развитието на иновациите и информационните […]

4 Коментари Прочетете още →

Икономическата наука като пространство / киберпространство за общуване (с примери от блога www.rgeorgiev.com)

Икономическата наука има важна роля в живота на хората, за да се тълкува като знание и съдба единствено на учените-икономисти. Представените по-долу тезиси не са само въведение в дискусията „очи в очи“, която се състоя в СУ „Св. Климент Охридски“ на 13.04.2016 г., но и „пътна карта“ за по-добро ориентиране и осмисляне на публикациите от […]

2 Коментари Прочетете още →

Приоритетни проблеми на държавната поддръжка на конкуренцията (научен доклад)

Проф. д.ик.н. Румен Георгиев, Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Резюме: Обект на изследване в този научен доклад е фундаменталният проблем за държавната поддръжка на конкуренцията. Ключовата цел на доклада е да се дефинират приоритетните проблеми и политики на държавната поддръжка на конкуренцията. За тази цел конкуренцията и иновациите се разглеждат във взаимодействие, […]

4 Коментари Прочетете още →

RU: Выступление – Юбилейный съезд 250-летней годовщины ВЭО России

Уважаемый Гавриил Харитонович, дорогие друзья и коллеги, Благодарю за предоставленную мне возможность находиться среди вас и сердечно поздравить вас с 250-летней годовщиной ВЭО России – одной из старейших общественных организаций в мире. Болгарские экономисты, большая часть которых духовно и интеллектуально связана с русской экономической школой, видят в вас движущую научную и интеллектуальную силу демократических реформ […]

1 Коментар Прочетете още →

Представяне на книгата на Проф. д.ик.н. Румен Георгиев „Стратегиране и конкурентоспособност”

През м. Октовмри 2013г. излезе новата монография-учебник на проф.д.ик.н. Румен Георгиев „Стратегиране и конкурентоспособност”, ISBN 978-954-91690-4-1. Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската стопанска камара – водещи работодателски организации в страната – организираха съвместно със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” представяне и обсъждане на книгата, състояло се на 26.11.2013 г. Участваха предприемачи […]

3 Коментари Прочетете още →